Projekt Projektové týdny je spolufinancován Evropskou unií.

Cíl projektu

Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ