Přerušení provozu mateřskách škol, zřízených městskou částí Praha 8, v letních měsících školního roku 2021/2022 ve dnech 1.-8. července a 22.-31. srpna 2022.

Oznámení o přerušení provozu MŠ v létě 2022