Zápis pro děti ukrajinské národnosti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině se koná ve čtvrtek 2. června od 13 do 17h v ředitelně mateřské školy.

POČET VOLNÝCH MÍST : 0

Pokud je Vaše dítě narozeno od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017, bude pro něj ve školním roce 2022/2023 předškolní vzdělávání povinné, a je tedy každopádně třeba jej zapsat v daném termínu do mateřské školy, pokud nenastoupí dříve.

Kdo může být přijímán do mateřské školy:

  • Dítě, kterému byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
  • Dítě, kterému bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu.

U zápisu předložíte:

  • Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182 vyplněnou a podepsanou
  • Originál Evidenčního listu dítěte vyplněný, potvrzený od pediatra
  • Doložení místa pobytu dítěte pro určení spádovosti
  • K nahlédnutí doklad totožnosti dítěte a totožnosti zákonného zástupce (vízum strpění nebo dočasné ochrany)

 

O přijetí dítěte rozhodují stanovená Kritéria mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182 pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

U zápisu není nutná přítomnost dítěte.

Školským obvodem (spádovost) je celé území městské části Praha 8 dle obecně závazné vyhlášky č. 7/2017 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech mateřských škol.

Všechny potřebné dokumenty jsou přiloženy k tomuto článku.

Oznámení o konání zvláštního zápisu

Informace k zápisu UA + CZ

Příručka-pro-ukrajinské-rodiče-česky

Příručka-pro-ukrajinské-rodiče-ukrajinsky

Termíny zápisů do MŠ pro ukrajinské děti ukrajinsky

Termíny zápisů do MŠ pro ukrajinské děti

Žádost o přijetí dítěte

Evidenční list pro dítě