Výše školného je pro školní rok 2022/2023 stanovena na 643,- Kč za měsíc.