Letní provoz mateřských škol MČ Praha 8 bude od pondělí 3. července do pátku 21. července 2023 probíhat v kmenových mateřských školách.

Oznámení o přerušení provozu mateřských škol,  zřízených městskou částí Praha 8, ve školním roce 2022/2023