Schůzka rodičů nově přijatých dětí se bude konat ve středu 26. 6. 2024 od 17 hodin v přízemí budovy MŠ.

Získáte základní informace o provozu MŠ.

V případě, že jste byli přijati i do jiné mateřské školy, kterou upřednostňujete, prosíme, oznamte nám tuto skutečnost co nejrychleji.
Na e-mailovou adresu: reditelka@mssokolovska.cz oznamte váš nezájem nastoupit do MŠ Sokolovská.  

Uvolníte místo pro čekatele, kteří nemohli být z kapacitních důvodů přijati.

Těšíme se na osobní setkání.