Odkazy se souborem v PDF se otevřou v novém okně.

Informace

Informace pro zákonné zástupce [PDF]

Informace pro uchazeče o zaměstnání [PDF]

Informace pro obchodní partnery, kontaktní osoby a návštěvy [PDF]

Formuláře

Námitka proti zpracování osobních údajů [PDF]

Žádost o potvrzení a přístup k osobním údajům [PDF]

Žádost o omezení zpracování [PDF]

Žádost o opravu osobních údajů [PDF]

Žádost o výmaz osobních údajů [PDF]