Složení Rady pro rok 2021/2022

Bílá třídaMarie Bakšteinová
Lenka Uhlířová
Červená třídaMilan Berta (předseda)
Martina Borbély (člen kontrolní komise)
Modrá třídaKateřina Jiroutková (člen kontrolní komise)
Vsevolod Korovin (místopředseda)
Zelená třídaMichaela Bradová (člen kontrolní komise)
Galina Kumová
Žlutá třídaPetra de Pina
Šimon Fuka
za MŠLenka Bejšovcová
Jana Ptáčková (ředitelka)
Kontrolní komiseMartina Borbély
Michaela Bradová
Kateřina Jiroutková

Na začátku každého školního roku se koná členská schůze formou dílčích členských schůzí ve třídách konaných ve shodném termínu jako třídní schůzky. Na těchto jsou voleni dva zástupci do Rady Spolku z každé třídy. Po členské schůzi se schází na schůzi Rada a mimo jiné odsouhlasuje roční příspěvky členů do spolku.

Rada spolku se schází několikrát do roka. Dotazy, připomínky k věcem MŠ a spolku a náměty k jednání směrujte na zástupce své třídy.

Informace z Rady jsou rozesílány e-mailem zástupci jednotlivých tříd a jsou také zveřejňované pod zvláštní rubrikou.