Milá maminko, milý tatínku

Vaše dítě dospělo do věku, ve kterém může začít navštěvovat mateřskou školu. Jistě si v této souvislosti kladete řadu otázek, a proto jsme se rozhodli připravit pro Vás několik informací, které vám umožní lepší orientaci v novém prostředí. Mnoho z toho, co bude dále řečeno nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám poodhalit, jak přechod z rodiny do mateřské školy vnímají děti.

Adaptace dítěte na prostředí MŠ

Pokusme se představit si situaci, když jsme poprvé nastupovali do nového zaměstnání. Jistě se nám hlavou honila řada otázek:  Co budu dělat? Jací budou kolegové? Zvládnu to? atp. Stává se nám to vždy, když nás čeká něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve stejné situaci, ale neumí své obavy vyslovit. A i když se často do školky těší, nejistota v něm zůstává.

Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, prochází všechny děti v naší MŠ tzv. adaptací. Co to znamená? Má-li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné, a proto i doba „zvykání“ je různě dlouhá, obvykle je to 6 týdnů. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez rodiče, jinde než doma a přitom být spokojený a cítit se bezpečně.

Nejprve dochází dítě do školky s rodičem, hrají si spolu a asi po hodině společně odcházejí domů. V této fázi adaptace hledá dítě odpovědi na otázky Co tady budu dělat? Proč tu jsem? Jaká je paní učitelka? S čím si budu hrát? Můžu si to půjčit? Seznamuje se s prostředím třídy a novými kamarády a paní učitelkou. Rodič tak pomáhá učitelce dítě poznat a sblížit se s ním.

Postupně se doba pobytu v MŠ prodlužuje a přichází den, kdy rodič může bez obav na chvíli odejít a dítě zůstává ve třídě samo. Hlavou mu zase letí spousta otázek, které starší děti říkají nahlas Kde je maminka? Proč tu není se mnou? Vrátí se? Na tyto otázky je potřeba nejen odpovědět, ale dítě se musí o pravdivosti odpovědí přesvědčit. Navíc poprvé v životě se setkává se situací, kdy není středem pozornosti, protože ve třídě je více dětí a jen jedna paní učitelka.

Jakmile získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze adaptace tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde, než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a je potřeba je na jeho zvládnutí dobře připravit. Rodič i paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit o tom, že taková situace nastane, je dobré pomoci mu vybrat hračku do postýlky a pyžamko. Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude ve školce poprvé spinkat. Teprve odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojeně z ní vstává a odchází si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce.

Informace pro rodiče přijatých dětí od 1. 9. 2023

Školní rok začíná v pátek  1.9. 2023.

S ohledem na průběh adaptace, doporučujeme přijít poprvé v pondělí 4.9.2023

Školka je otevřena od 6:30 do 17:00 hodin. 

V prvních dnech přivádějte děti nejlépe mezi 7:45 a 8:15.

Doporučujeme využít postupné adapce (pobyt dítěte v přítomnosti známé osoby).
První den zpravidla strávíte v MŠ 1 až 2 hodiny.


Osvědčilo se nám:

Nespěchat s celodenní docházkou, čím mladší dítě, tím méně času stráveného v prvních dnech v MŠ,
dětem nelhat ohledně dění v MŠ včetně délky pobytu,
dodržet vše domluvené, mluvit pozitivně,
podporovat již nyní samostatnost při oblékání, stolování a toaletě,
nestrašit školkou.

První den

  • v přízemí na nástěnce bude seznam dětí a jejich rozdělení do tříd
  • šatně bude vaše místo označeno značkou, která je dítěti přidělena
  • přehled značek bude na nástěnkách v jednotlivých šatnách
  • první den dítě potřebuje pouze přezůvky a převlečení do třídy
  • si můžete vyzvednou čipy a klíče od šaten proti vratné záloze ( čip a klíč 100+50, max. 4 sady na rodinu) v přízemí u paní školnice
  • pokyny a podrobné informace k platbě školného (589,- Kč /měsíc) a stravného  (55,- mladší děti a 57,- Kč předškoláci s OŠD/den), stejně jako přihlášku ke školnímu stravování obdržíte  ve svých třídách v prvních dnech.

V naší škole působí Spolek přátel Mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182, jehož posláním je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát. Členstvím ve spolku a zaplacením příspěvku umožníte rozšířit nabídku vzdělávacích činností dětí. Výši příspěvku pro daný školní rok navrhuje Rada Spolku a odsouhlasují všichni rodiče začátkem školního roku.

Třídní schůzky budou ve druhém týdnu v září.

Co je dobré vědět pro školní rok 2023/2024

Příchod dětí do MŠ

od 1.9. do 8.9. se děti schází v herně jen od 6,30 do 7,30 hodin

od 11. 9. 6,30 – 8,30 (od 6,30 do 7,45 se děti scházejí v herně v přízemí)

Příchod do třídy do 8:30 je nutné dodržovat, pozdní příchody narušují dopolední práci i hru dětí. Komplikují dopolední úklid.

Odchod dětí z MŠ po obědě

11,45 – 13,00
(Děti z II. patra obědvají od 11,30 do 12,00)
(Děti z I. patra obědvají od 12,00 do 12,30)
(Děti z přízemí obědvají od 12,15 do 12,45)

Odchod dětí z MŠ odpoledne

14,30 – 17,00
(od 16,00 do 17,00 se děti rozcházejí z herny v přízemí, případně ze školní zahrady)

Provoz MŠ končí v 17,00 – kdy se budova zamyká.

Snažte se vyzvedávat své dítě včas (nejpozději 16,45)

Informace
Většinu informací předávají rodičům paní učitelky jednotlivých tříd osobně, ale je možné je vyhledat i na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd, nebo na chodbách školy.  Jako hlavní informační kanál využíváme aplikaci LYFLE (novým rodičům bude vytvořen přístupový účet během 1. týdne v září).

  • V přízemí mezi vchodovými dveřmi a šatnou zelené třídy najdete informace hospodářky školy o termínech placení školného (589,- Kč/měsíc) a stravného  (55,- Kč mladší děti a 57,- Kč předškoláci s OŠD/den), dále je zde vyvěšen aktuální týdenní jídelníček
  • Protější nástěnka upozorňuje na akce pořádané školou
  • Informace Spolku rodičů jsou na nástěnce před skleněnými dveřmi.
  • Každá třída má vyhrazené místo, kde informuje o akcích třídy.

Několik poznámek k oblečení

Každé dítě má v šatně svou skříňku, do které si ukládá věci, v nichž přišlo z domova. Ve skříňce by mělo mít i náhradní kalhotky, ponožky a tričko. Ve volné přihrádce pod skříňkou je místo na oblečení na zahradu, které by mělo být spíše starší, pohodlné. S věcmi v této přihrádce by si mělo dítě vystačit – není dobré, když musí otevírat horní skříňku, kterou by mělo používat pouze s dospělým. Nad skříňkou s dvířky je umístěn dvojregál, kde má každé dítě svoje holínky a pláštěnku. To proto, že chodíme ven téměř za každého počasí.

Pohodlné oblečení na hraní ve třídě – často pracujeme s barvami a ostatními materiály, kterými se děti mohou ušpinit, proto je lepší starší oblečení, na které nemusí dítě dávat tolik pozor a může se plně soustředit na svou práci. Nemusí se strachovat: Co tomu řekne maminka! To tričko bylo nový! Mamka se bude zlobit! atp.

Naopak řekne-li Vám dítě, že „se jde zítra do divadla“, je dobré myslet na parádu.

Věci by měly být podepsané, děti jsou malé a některé své věci nepoznávají. Nejčastěji se hledají vyměněné bačkůrky a pyžama. Pyžamo si děti nosí do MŠ v pondělí a v pátek jej odnášejí domů.

A prosba nakonec

Všechno oblečení i jeho součásti by měly být funkční – zipy, knoflíky …

Kupujete-li obuv, vyberte takový typ, který si dítě dokáže samo obout.

Oblečení a obuv by měly být dostatečně velké.

Při odchodu z MŠ kontrolujte, zda-li je oblečení použitelné na druhý den a je-li obráceno na líc. Rozvažte, prosím, také uzle na botách.