Milí rodiče a členové Spolku přátel Mateřské školy,

s velkou radostí s vámi sdílíme výsledek naší nedávné akce, tradičního vánočního koncertu dětí Mateřské školy. Díky vaší úžasné podpoře a štědrosti jsme dokázali sesbírat ohromnou částku ve výši 12 803 Kč. Tato suma přesahuje naše očekávání a neuvěřitelně nám pomůže v našem úsilí podporovat vzdělávání a rozvoj našich milých dětí ve školce.

Děkujeme vám také za to, že jste s dětmi strávili tento krásný večer na koncertu. Vaše laskavé dobrovolné příspěvky nám umožní investovat do nových vzdělávacích her a knih, které pomohou našim dětem růst a rozvíjet se.

Vaše účast na koncertu i vaše roční členské příspěvky jsou pro nás neocenitelné. Bez vašeho podílu bychom nemohli dosáhnout toho, co jsme dosáhli. Chtěli bychom vám vyjádřit naši upřímnou vděčnost za vaši podporu, bez které by to nešlo.

Přejeme vám všem krásné a klidné vánoční svátky plné radosti a štěstí, a také šťastný a úspěšný nový rok. Doufáme, že nás budete i nadále podporovat a že se tak společně můžeme podílet na zážitcích dětí v nadcházejícím roce.

S úctou a vděčností,
rada Spolku přátel Mateřské školy

Výtěžek z vánočního koncertu MŠ Sokolovská 2023-12-14