Měsíc: Září 2020

Informační akce Spolku přátel MŠ 1. října 2020

Oznamujeme rodičům, že ve čtvrtek 1. října 2020 se bude ve vestibulu MŠ konat informační akce. V ranních hodinách Vám budou zástupci tříd k dispozici, zodpoví Vaše dotazy a otázky týkající se fungování a hospodaření spolku. Dále bude k dispozici drobná výstavka předmětů a ukázka výtvorů, které byly pořízeny a vznikly díky loňským příspěvkům. Chystáme i prezentaci fotek pořízené při loňských událostech a kulturních akcích.

Hygienická a protiepidemická opatření

Provoz mateřské školy se řídí dle hygienických a protiepidemických opatření a stupněm pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví aktualizovaným Ministerstvem zdravotnictví a Krajskou hygienickou stanicí. Úklid a desinfekce probíhá ve zvýšené míře.

Doprovázející osoby se v budově MŠ pohybují se zakrytými ústy a nosem a pouze po nezbytně nutnou dobu. Před vstupem do MŠ doporučujeme dospělým použít dezinfekci, která je nad schodištěm před 2. vchodovými dveřmi.