Základní informace

NázevSpolek přátel mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182
SídloMateřská škola, Praha 8, Sokolovská 182
AdresaSokolovská 182/513, 180 00, Praha 8 – Libeň
44265336
Bankovní spojení204560309/0800

Kontakt

Předseda spolkuMilan Bertaspolekpratel@mssokolovska.cz

Spolek přátel mateřské školy, Praha 8, Sokolovská 182 (dále jen Spolek) existuje od roku 1991. Jeho posláním je podporovat činnost školy nad rámec, který jí poskytuje obec a stát, popularizovat dobré výsledky práce školy na veřejnosti a působit zejména mezi rodiči žáku školy ve smyslu podpory realizace filozofie školy a podporovat a realizovat komunikaci mezi vedením školy a rodiči.

Stanovy Spolku přátel MŠ [PDF]

Spolek ke splnění svého poslání:

  • Podporuje vzdělávací činnost dětí finančně i odbornou pomocí či sponzorským darem.
  • Podporuje školu v jejím materiálním zabezpečení.
  • Pořádá společenské akce pro děti a rodiče.
  • Nabízí profesní a zájmovou pomoc svých členů škole.
  • Předává podněty rodičů a zákonných zástupců žáku MŠ vedení a pedagogickému sboru, projednává je a přispívá k jejich uspokojivému řešení.

Na začátku každého školního roku se

Zasedání členské schůze se koná členská schůze formou dílčích členských schůzí konaných ve shodném termínu jako třídní schůzky, na které jsou voleni dva zástupci do Rady Spolku z každé třídy.

Složení Rady pro rok 2021/2022

Bílá třídaMarie Bakšteinová
Lenka Uhlířová
Červená třídaMilan Berta (předseda)
Martina Borbély (člen kontrolní komise)
Modrá třídaKateřina Jiroutková (člen kontrolní komise)
Vsevolod Korovin (místopředseda)
Zelená třídaMichaela Bradová (člen kontrolní komise)
Galina Kumová
Žlutá třídaPetra de Pina
Šimon Fuka
za MŠLenka Bejšovcová
Jana Ptáčková (ředitelka)
Kontrolní komiseMartina Borbély
Michaela Bradová
Kateřina Jiroutková

Výše příspěvku na školní rok 2021/2022

Rada Spolku odsouhlasila na svém prvním jednání minimální výši příspěvku na šk. rok. 2021/2022 následovně:

  • 1. a 2. věková skupina: 2 000 Kč/rok
  • předškoláci: 3 400 Kč/rok

Do 29. 10. 2021 je nutné uhradit polovinu příspěvku: 1. a 2. věková skupina: 1 000 Kč, předškoláci: 1 700 Kč. Druhou polovinu příspěvku je třeba uhradit do 28. 2. 2022.

Díky příspěvkům mohou naše děti zažít mnoho úžasného, kulturně se vzdělávat, poznávat a využívat výtvarné potřeby, předškoláci se rozvíjet tak, aby byli lépe připraveni na školu, a dostanou i mnoho věcí na památku. Příspěvky je možné hradit měsíčně, čtvrtletně nebo ročně a to pouze převodem na účet.
  • Příspěvky hraďte platbou na účet č. 204560309/0800.
  • Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno dítěte a jeho třídu.

Rada spolku se schází několikrát do roka. Dotazy, připomínky k věcem MŠ a spolku a náměty k jednání směrujte na zástupce své třídy.

Informace z Rady jsou rozesílány e-mailem zástupci jednotlivých tříd a jsou také zveřejňované pod zvláštní rubrikou.