Výše příspěvku na školní rok 2021/2022

Rada Spolku odsouhlasila na svém prvním jednání minimální výši příspěvku na šk. rok. 2021/2022 následovně:

  • 1. a 2. věková skupina: 2 000 Kč/rok
  • předškoláci: 3 400 Kč/rok

Do 29. 10. 2021 je nutné uhradit polovinu příspěvku: 1. a 2. věková skupina: 1 000 Kč, předškoláci: 1 700 Kč. Druhou polovinu příspěvku je třeba uhradit do 28. 2. 2022.

  • Příspěvky hraďte platbou na účet č. 204560309/0800.
  • Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno dítěte a jeho třídu.
Díky příspěvkům mohou naše děti zažít mnoho úžasného, kulturně se vzdělávat, poznávat a využívat výtvarné potřeby, předškoláci se rozvíjet tak, aby byli lépe připraveni na školu, a dostanou i mnoho věcí na památku. Příspěvky je možné hradit měsíčně, čtvrtletně nebo ročně a to pouze převodem na účet.