Výše příspěvku na školní rok 2022/2023

Rada Spolku odsouhlasila na svém prvním jednání minimální výši příspěvku na šk. rok. 2022/2023 následovně:

  • 1. a 2. věková skupina: 2 000 Kč/rok
  • předškoláci: 3 400 Kč/rok
  • Příspěvky hraďte platbou na účet č. 204560309/0800 do 7.11.2022
  • Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno dítěte a jeho třídu.
Díky příspěvkům mohou naše děti zažít mnoho úžasného, kulturně se vzdělávat, poznávat a využívat výtvarné potřeby, předškoláci se rozvíjet tak, aby byli lépe připraveni na školu, a dostanou i mnoho věcí na památku. Příspěvky je možné hradit i půlročně (1 000 Kč/pololetí nebo 1 700 Kč/pololetí předškoláci) a to pouze převodem na účet. Na uvedený účet lze zaslat i finanční dary a potvrzení o příjmu takového daru vystavuje na vyžádání předseda rady.