Vážení rodiče,

ve úterý 8. 9. 2020 se sešla Rada Spolku přátel MŠ (tedy Vaši zástupci za třídu) poprvé v tomto školním roce. Hlavním bodem schůze bylo volba nových členů v Radě, schválení výše příspěvků.

Rada odsouhlasila návrh na zachování příspěvku ve výši 3 400 Kč na předškoláka a 2 000 Kč na mladší dítě a to na základě rozpočtu minulého školního roku.

Rada odsouhlasila zachování vyčlenění části finančních prostředků z příspěvku členů Spolku do pravomoci vychovatelek tříd ve výši 25 000 Kč na třídu. Peníze budou učitelé ve třídách využívat dle vlastního uvážení na vzdělávací potřeby, pomůcky, krmivo, výlety, výstavy aj.

Členové se dobrovolně přihlásili do kontrolní komise (viz dále) a na další důležité aktivity a činnosti:

  • Vsevolod Korovin: úprava letáků „Spolek“ a „Čip“
  • Kateřina Jiroutková: udržování nástěnky spolku ve vstupním schodišti
  • Michaela Pixová: udržování internetové nástěnky spolku
  • Jana Ptáčková: tisk letáků, shromáždění fotoprezentace pro informační den

V měsíci září se Rada shodla na termínu a připravila Informační den pro rodiče, který proběhl 1. října. Rozdávali se letáky s údaji ke spolku a o neoprávněném vstupu cizích. Dále byla k dispozici drobná výstavka předmětů pořízených díky loňským příspěvkům i ukázka výtvorů, které by bez zvláštního financování pravděpodobně nevznikly. Dostupná byla prezentace fotek pořízených při loňských událostech a kulturních akcích. Za Váš zájem a vznesené dotazy srdečně děkujeme.

Děkujeme také vedení školy za organizační podporu. Přejeme Vám pěkné podzimní dny,

Rada Spolku