Vážení rodiče,

ve úterý 7. 9. 2021 se sešly členové Spolku přátel MŠ ve svých třídách. Hlavním bodem schůze bylo volba nových členů v žluté třídě. Poté se sešla Rada Spolku (tedy Vaši zástupci za třídu) poprvé v tomto školním roce schválila mezi jinými výši ročních příspěvků.

Rada odsouhlasila návrh na zachování ročního příspěvku ve výši 3 400 Kč na předškoláka a 2 000 Kč na mladší dítě a to na základě rozpočtu předminulého školního roku.

Rada odsouhlasila zachování vyčlenění části finančních prostředků z příspěvku členů Spolku do pravomoci učitelů tříd ve výši 25 000 Kč na třídu. Peníze budou učitelé ve třídách využívat dle vlastního uvážení na vzdělávací potřeby, pomůcky, krmivo, výlety, výstavy aj.

Vedení předložilo cenový návrh na vybrané nákupy: knihy pro předškoláky: 7 500 Kč, trička pro předškoláky 7 500 Kč, Mikulášské kornouty: 15 000 Kč a Cenový návrh na vánoční dárky, balící papír na knihy, knihy a vánoční stromky: 32 000 Kč, které byly přijaty jednohlasně.

Děkujeme také vedení školy za organizační podporu. Přejeme Vám pěkné podzimní dny.