Autor: Šéfredaktor MŠ (Strana 1 z 4)

Zápis na školní rok 2024/2025

Zápis bude probíhat v pondělí  6.května a úterý 7.května 2024 vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

U zápisu předložíte:

  1. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
  2. evidenční list dítěte,
  3. občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte,
  4. u cizinců rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů + kopie platného pasu zákonného zástupce.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2024 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2024 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, informace MČ Praha 8

Evidenční list 2024/2025

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2024/2025

Kritéria MŠ Sokolovská 2024/2025

Letní prázdninový provoz 2024

Vážení rodiče,

v průběhu letních prázdnin v roce 2024 bude mš otevřena od pondělí 1.7.2024 do pátku 19.7.2024.

Přihlašování na období letního provozu bude probíhat ve třídách od 8.1.2024 do 31.1.2024.

Termín odevzdání závazné přihlášky je nejpozději 31.1.2024.

Přihláška na letní provoz 2024

Uzavření MŠ 27. 11. 2023

Většina nepedagogických i pedagogických pracovníků se rozhlodla připojit
k jednodenní výstražné stávce ve školách a školských zařízeních dne 27. 11. 2023, kterou vyhlásil Českomoravský odborový svaz pracovníků školství.
Stávkuje se za zachování současných podmínek a kvality ve vzdělávání.
V pondělí 27. 11. 2023 nebude možné z vážných organizačních důvodů
zajistit poskytování řádného předškolního vzdělávání.
MŠ bude celý den uzavřena.

 

« Starší příspěvky