Provoz mateřské školy se řídí dle hygienických a protiepidemických opatření a stupněm pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví aktualizovaným Ministerstvem zdravotnictví a Krajskou hygienickou stanicí. Úklid a desinfekce probíhá ve zvýšené míře.

Doprovázející osoby se v budově MŠ pohybují se zakrytými ústy a nosem a pouze po nezbytně nutnou dobu. Před vstupem do MŠ doporučujeme dospělým použít dezinfekci, která je nad schodištěm před 2. vchodovými dveřmi.