Rubrika: Nezařazené

Zápis na školní rok 2023/2024

Zápis bude probíhat v období od středy 3.května do čtvrtka 4.května 2023 vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

U zápisu předložíte:

 1. Předem vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,
 2. evidenční list dítěte,
 3. občanský průkaz žadatele a rodný list dítěte,
 4. u cizinců rodný list dítěte (kopie) nebo platný pas (kopie) s povoleným pobytem delším než 90 dnů + kopie platného pasu zákonného zástupce.

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání žádosti, ale stanovená Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č. 4/2019 Sb. hl. m. Prahy.

Zákonný zástupce dítěte, které dosáhne do 31. 8. 2023 pěti let, má povinnost dítě přihlásit k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Pro tyto děti je předškolní vzdělávání povinné. Děti jsou přijímány podle stanovených Kritérií a rozhodující je místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizinců místo pobytu ve školském obvodu a dále pak věk dětí. Děti jsou přijímány v souladu s §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dětí, pro které je od 1.9.2023 předškolní vzdělávání povinné.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání, informace MČ Praha 8

Evidenční list 2023/2024

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Kritéria MŠ Sokolovská 2023/2024

Balíčky okamžité pomoci Pražanům

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.
Při žádosti o prominutí úhrady školného nebo stravného, kromě trvalého bydliště v Praze, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:
čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
                                  příspěvek či doplatek na bydlení
                                  okamžitou dávku v hmotné nouzi
                                  přídavek na dítě
                                  dávky pěstounské péče
čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám    zbyde    méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Směrmice_Balíček pomoci Pražanům 22_23

Žádost_Balíček

Žádost Fond solidarity

Třídní schůzky

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky, které proběhnou v úterý 7. 9. 2021 od 17. hodiny.

Harmonogram:

 • od 17 hodin společná schůzka v jídelně školy – představení pedagogické sboru a základní informace
 • od 17:30 hodin schůzky v jednotlivých třídách
 • od 18:30 hodin schůzka zástupců Spolku přátel MŠ v ředitelně školy

Děkujeme za dodržení nastavených hygienických pravidel – přítomnost pouze v respirátoru.

Při příchodu na schůzku je potřeba se prokázat:

 • ukončeným očkováním
 • nebo potvrzením o prodělaném Covidu, které není starší 180 dnů
 • nebo negativním antigenním testem, který není starší 72 hodin
 • nebo negativním PCR testem, který není starší 7 dnů