Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí.
Podmínky podání žádosti

Směrnice balíček pomoci Pražanům

Formulář školné a stravné

Formulář solidarita