Ředitelé mateřských škol, zřízených městskou částí Praha 8, v souladu s ustanovením § 35 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, po projednání se zřizovatelem stanovili:

Přerušení provozu mateřských škol, zřízených městskou částí Praha 8, v letních měsících školního roku 2020/2021 ve dnech 1.–9. července a 23.–31. srpna 2021.

Letní provoz mateřských škol bude zajištěn opět šest týdnů a informace budou sděleny obvyklým způsobem.

Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové mateřské škole, a to nejpozději do pátku 12. února 2021. Přihlášky jsou ke stažení na webových stránkách školy, viz níže.

Související dokumenty

2021-01-07 Oznámení o přerušení provozu mateřských škol, zřízených městskou částí Praha 8 v letních měsících školního roku 2020_2021 (ÚMČ Praha 8)

2021-01-14 Pravidla pro provoz mateřských škol městské části Praha 8 v době hlavních prázdnin školního roku 2020_2021 (ÚMČ Praha 8)

2021-01-20 8 otázek a odpovědí (ÚMČ Praha 8)

2021-01-20 Závazná přihláška na umístění dítěte v době hlavních prázdnin školního roku 2020_2021 (ÚMČ Praha 8)

Naplánovaná událost