Výše školného je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 566,- Kč za měsíc.