Výše školného je pro školní rok 2023/2024 stanovena na 589,- Kč za měsíc.