Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2023

Návrh střednědobého výhledu (SV) městské části Praha 8 a příspěvkových organizací do roku 2028 (v tis. Kč)