Vážení rodiče,

ve středu 7. 9. 2022 se sešli členové Spolku přátel MŠ ve svých třídách. Hlavním bodem schůze byla volba nových zástupců v radě Spolku za bílou, modrou a zelenou třídu. Poté se sešla kontrolní komise, aby zkontrolovala čerpání rozpočtu. Rada Spolku (tedy Vaši zástupci za třídu) se sešla až 19.10.2022, kdy podle čerpání roku 2021/2022, zprávy kontrolní komise a po diskuzi s vedením školy schválila výši ročních příspěvků pro rok 2022/2023.

Rada odsouhlasila návrh na zachování ročního příspěvku ve výši 3 400 Kč na předškoláka a 2 000 Kč na mladší dítě, a to na základě rozpočtu minulého školního roku a předpokladů čerpání.

Rada odsouhlasila snížení části finančních prostředků z příspěvku členů Spolku vyčleněné do pravomoci učitelů tříd na výši 20 000 Kč na třídu. Peníze budou učitelé ve třídách využívají dle vlastního uvážení na vzdělávací potřeby, pomůcky, krmivo, výlety, výstavy aj.

Vedení předložilo cenový návrh na vybrané nákupy: knihy pro předškoláky: 10 500 Kč, trička pro předškoláky 7 500 Kč, Mikulášské kornouty: 12 000 Kč; cenový návrh na vánoční dárky, balící papír na knihy, knihy a vánoční stromky: 32 000 Kč. Návrh byl přijat jednohlasně.

Žádáme Vás o zaplacení příspěvků. Údaje k platbě: za 1. a 2. věkovou skupinu 2000 Kč/rok, za předškoláky 3400 Kč/rok. Příspěvek můžete hradit půlročně a je možné přispět i víc než je schválená částka. Příspěvky hraďte platbou na účet č. 204560309/0800. Do zprávy pro příjemce uvádějte prosím jméno dítěte a jeho třídu.

Děkujeme také vedení školy za organizační podporu. Přejeme Vám pěkné podzimní dny.