Vážení rodiče,

dovolujeme si vás informovat o důležitých rozhodnutích, která byla přijata během schůzí Spolku přátel MŠ a Rady Spolku v září 2023.

Schůze Spolku přátel MŠ – 7. září 2023:

Členové Spolku přátel MŠ se sešli ve svých třídách, kde probíhala volba nových zástupců do Rady Spolku. Hlavními body této schůze bylo:

 • Volba nových zástupců tříd do Rady Spolku.
 • Osvěta ohledně financování aktivit dětí nad rámec financování poskytováno zřizovatelem (obcí)

Schůze Rady Spolku – 14. září 2023:

Rada Spolku, tedy zástupci v radě za jednotlivé třídy, se sešla dne 14. září 2023. Plné znění zápisu je ke stažení tady. Během této schůze byly projednány a schváleny následující body:

 • Volba funkcí v radě
 • Finanční prostředky pro učitele tříd:
  • Bylo odsouhlaseno vyčlenění 20 000 Kč na třídu, které budou moci učitelé ve třídách využít na vzdělávací potřeby, pomůcky, třídně individuální výlety, výstavy a další aktivity.
 • Finanční kapitoly a nákupy:
  • Byly přijaty dílčí návrhy na finanční kapitoly (kultura v MŠ, kultura mimo MŠ, předškolácká kultura a akce) a vybrané nákupy, včetně Mikulášských kornoutů, vánočních dárků, balícího papíru na knihy, knih a vánočních stromků. Návrhy byly přijaty jednomyslně.
 • Výše ročních příspěvků pro rok 2023/2024:
  • Příspěvek pro předškoláky byl schválen ve výši 3 900 Kč/rok.
  • Příspěvek pro mladší děti byl schválen ve výši 2 400 Kč/rok.
  • Zvýšení příspěvků bylo motivováno rozpočtem minulého školního roku a očekávanými náklady na kulturní akce, zejména divadelní představení a jiné kulturní události.

Plné znění zápisu je ke stažení tady.

Zaplacení členských příspěvků:

Žádáme vás o včasné zaplacení členských příspěvků. Údaje k platbě jsou následující:

 • Za 1. a 2. věkovou skupinu: 2 400 Kč/rok
 • Za předškoláky: 3 900 Kč/rok
 • Možnost platby půlročně a také možnost přispět částkou vyšší než schválená částka.
 • Platbu proveďte na účet č. 204560309/0800. Ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte a jeho třídu.

Poděkování:

Na závěr děkujeme vedení školy za organizační podporu a vám, milí rodiče, přejeme pěkné podzimní dny.

S pozdravem,
Milan Berta
předseda rady